Projekt pt. „Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej Drukarni Pegwan”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II

 CEL PROJEKTU: wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu oraz poprawa komunikacji z otoczeniem rynkowym.

PLANOWANE EFEKTY: wzrost konkurencyjności Drukarni Pegwan poprzez zastosowanie wzornictwa jako źródła innowacji.

 WARTOŚĆ PROJEKTU: 3.751.500,00 zł

 WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1.825.000,00 zł

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Projekt pt. „Uruchomienie produkcji etykiet zabezpieczonych wodoodpornym lakierem dyspersyjnym o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 CEL PROJEKTU: komercjalizacja prac badawczo – rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji nowych produktów: etykiet zabezpieczonych wodoodpornym lakierem dyspersyjnym o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

PLANOWANE EFEKTY: wzrost konkurencyjności Drukarni PEGWAN poprzez wdrożenie innowacji.

 WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 864 027,30 zł

 WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 999 524,12 zł 

               www.mapadotacji.gov.pl